Privacyverklaring

Jouw privacy is belangrijk, ook voor ons. Daarom gaan wij zorgvuldig om met je persoonsgegevens die wij verzamelen op onze websites. In deze privacyverklaring lees je meer over de manier waarop we je persoonsgegevens verzamelen en hoe we daarmee omgaan.

Wij verwerken en beveiligen je persoonsgegevens zo zorgvuldig mogelijk en volgens de Algemene Verordening Gegevensverwerking en andere geldende wet- en regelgeving.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Brightlands Smart Services Campus
Smedestraat 2
6411 CR Heerlen

Brightlands Smart Services Campus heeft een Functionaris Gegevensbescherming. Deze functionaris kun je bereiken via bovenstaand adres of via info@train4smartservices.eu.

Wie ontvangen je persoonsgegevens?

Soms is het nodig je persoonsgegevens door te sturen naar (een) medewerker(s) van Train4smartservices. Dat zijn medewerkers van UWV, VDAB, Manpower en Randstad. Voor een aantal van onze diensten maken wij gebruik van derden. Daarvoor is het soms nodig dat wij jouw persoonsgegevens verstrekken aan deze dienstverleners. We geven alleen de persoonsgegevens door die nodig zijn voor die dienst zoals bijvoorbeeld kennisinstellingen die deelnemen aan het programma Train4smartservices en wij maken afspraken over de beveiliging, gebruik en bewaren van de gegevens. Wij verkopen je persoonsgegevens nooit.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens bewaren we zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we ze hebben verzameld. Hoe lang dat is, verschilt: van enkele maanden tot jaren. Soms zijn we wettelijk verplicht om gegevens langer te bewaren. Persoonsgegevens die wij niet langer nodig hebben verwijderen wij. Gegevens die wij willen gebruiken voor analyses maken we anoniem.

Veiligheid van je gegevens

Wij doen er alles aan om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Medewerkers van Train4smartservices hebben alleen toegang tot je gegevens als dit noodzakelijk is. De systemen waarin je gegevens worden bewaard zijn allemaal beveiligd met een wachtwoord. Als wij je persoonsgegevens door een andere partij dan Train4smartservices laten verwerken maken wij afspraken over beveiliging, gebruik en bewaren van de gegevens.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt diverse rechten ten aanzien van je persoonsgegevens, zoals het recht op inzage, correctie, bezwaar en verwijdering. Een volledig overzicht van jouw rechten staat op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Wil je van een van je rechten gebruik maken, neem dan contact op via info@train4smartservices.eu. Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Heb je een klacht, meld deze dan eerst bij ons via info@train4smartservices.eu.

Vragen

Heb je nog vragen of opmerkingen, stuur dan een brief of mail naar onze Privacy Officer, Train4smartservices, Smedestraat 2 te Heerlen of e-mail: info@train4smartservices.eu.

Wijzigingen

Wij kunnen deze privacyverklaring altijd aanpassen, bijvoorbeeld als er wetswijzigingen zijn. Het is daarom raadzaam om de verklaring regelmatig te raadplegen.